Svensk Elbesiktning AB

Länkar

Ansvar / DelegeringDet finns tre ansvar som måste uppfyllas för att nå en godtagbar elsäkerhet i anläggningar och anordningar det är:
Behörighetsansvaret gäller vid utförande av elarbeten som kräver behörighet enligt behörighetsföreskriften ELSÄK-FS 2010:4.

Elanläggningsansvaret gäller innehavaren och ställer krav på kontroll av befintliga anläggningsdelar så att de är i sådant skick att de ej kan orsaka skada på person eller egendom, ELSÄK 2008:3.

Personsäkerhetsansvaret kommer från arbetsmiljölagen SFS 1997:1160 (med ändringar) och gäller arbetsgivaren.

Arbetsgivaren kan i vissa fall vara elentreprenören och i andra fall anläggningsinnehavaren, beroende på vilka arbetsuppgifter som utförs i anläggningen

Delegering/fördelning av de arbetsuppgifter som behövs för att uppfylla de ”tre ansvaren” ska dokumenteras om företaget/ organisationen har fler än tio anställda.

Kravet finns angivet i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

I dokumentationen ska ansvariga namnges och dokument med information om vad som ingår i arbetsuppgifterna upprättas.

Hör gärna av er med frågor om organisation och delegering.

Svensk Elbesiktning AB har genomfört ett antal uppdrag hos både privata och offentliga företag där vi analyserat (och justerat) organisationen och upprättat dokumentation för delegering av de ”tre ansvaren”.