Svensk Elbesiktning AB

Länkar

Besiktning / Tillsyn / KontrollBesiktning, kontroll eller tillsyn är ibland olika benämningar på samma sak och ibland betyder de helt olika saker.

Dessutom finns begrepp som ”okulär kontroll”, ”noggrann kontroll” och ”detaljerad kontroll”.

För att veta den exakta innebörden så bör man läsa delen ”definitioner” i det dokument som det hänvisas till.

Nedan följer några förtydliganden av olika benämningar som används vid kontroll av säkerheten i elektriska elanläggningar.

Särskild kontroll är ett krav som myndigheten ställer på alla elanläggningsinnehavare. Det är en kontroll som innehavaren ska utföra med bestämda tidsintervaller. Intervallen mellan kontrollerna bestämmer innehavaren med hänsyn till anläggningens status och slitage.
Anläggningsinnehavaren ska upprätta rutiner och bestämma tidsintervall för hur den särskilda kontrollen ska utföras, oavsett om besiktning utförs på grund av villkor i försäkringar eller annat.

Periodisk tillsyn är i princip samma sak som Särskild kontroll. Benämningen ändrades i den nya föreskriften om Innehavarens kontroll av elanläggningar ELSÄK 2008:3.

Fortlöpande tillsyn är ett krav som myndigheten ställer på innehavaren och det innebär att det ska finnas rutiner för att upptäcka och åtgärda fel och brister i anläggningen.

Revisionsbesiktning är ett krav som vissa försäkringsbolag ställer på sina försäkringstagare via en sammanslutning som administreras av Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd.

Entreprenadbesiktning är en den kontroll av elanläggningar som utförs efter uppförandet och innan anläggningen överlämnas till innehavaren.

Leveransbesiktning utförs på beställarens uppdrag vid leverans av maskinutrustningar m.m.