Svensk Elbesiktning AB

Länkar

FöretagetSvensk Elbesiktning AB startade sin verksamhet hösten 1990.

Affärsidén var då, och är även nu, att erbjuda kvalificerade konsult-
tjänster inom området elsäkerhet.

Vid starten för 20 år sedan marknadsfördes företaget med att vi skulle
verka för ”Personsäkerhet, anläggningssäkerhet och ökad tillgänglighet
i kundens produktionsanläggningar”.

Det är ett uttryck som stämmer även i dag men verksamheten har under
åren utökats med andra tjänster än ren besiktningsverksamhet.

Det som vi idag kan erbjuda spetskompetens på i större omfattning är
de teknikområden som anges i menyn på hemsidans högra del.

Klicka på flikarna till höger för en kortfattad information om säkerhet
samt de krav som gäller för elektriska anläggningar och anordningar.


Våra kunder finns idag inom industri och offentlig verksamhet, dvs.
vi tar inga uppdrag på konsumentmarknaden.


Om ni har frågor kring elsäkerhet när det gäller köp eller försäljning av
privata fastigheter (villor, stugor, lägenheter m.m.) så är det bästa och
mest ekonomiska alternativet att anlita en elinstallatör som utför
”EIO-Eltest”.

Klicka på länken längst ned till höger för ytterligare information.