Svensk Elbesiktning AB

Länkar

Vår UtbildningsverksametAll elsäkerhetsutbildning utförs sedan 1994 i samarbete med EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, i Nyköping.

För information om kurser i elsäkerhet klicka på länken ”EUU” nere i det högra fältet.

Övriga utbildningar kan skräddarsys för att passa Er verksamhet.Du som tänker gå eller skicka personal på utbildning !

Då det just nu är ständiga förändringar i föreskrifter och standarder finns det ett stort utbud av kurser och utbildningar från olika utbildningsföretag.

Tyvärr så sprids det en massa missuppfattningar om vad som gäller idag. Om det beror på okunskap hos kursledare eller en vilja att presentera något nytt och ”häftigt” lämnas utan kommentar.

Har ni behov av utbildning eller information gällande elsäkerhet i olika former (utförande, skötsel, arbetsmetoder etc.) låt inte priset vara avgörande.

Det är kvaliteten på utbildningen och kursmaterialet som ska avgöra vilken utbildning ni väljer för er verksamhet. Idag är utbildningar från EUU utan tvekan de mest genomarbetade och givande utbildningar som ni kan ge Er personal.